Jamy Wielkie 30, 39-308 Wadowice Górne,
146837303
jamy_wielkie@diecezja.tarnow.pl

Historia parafii

Wieś założona około roku 1590 pod nazwą „Jamy” albo „Rzędziszów”. Kościół pw. św. Augustyna, z początku filialny, powstał za wolą J.E. Księdza Biskupa Leona Wałęgi z parafii Zgórsko, z której wydzielono większą część Jam i z parafii Radomyśl Wielki, z której wydzielono Małec w 1914 roku.

Wielką zasługę przy tworzeniu parafii położył ks. Władysław Lalik, ówczesny wikariusz w Zgórsku. On to przeprowadzając katechizację w Jamach widział konieczną potrzebę osobnego kościoła, ponieważ do Zgórska trzeba było przemierzać ponad 10 km drogi. W tym celu urządzał zebrania gospodarzy i namawiał ich do zbierania funduszy na budowę własnego kościoła. Widząc, że i Małec, sąsiednia wioska, należąca do Radomyśla Wielkiego jest zbyt odległa od kościoła, nakłonił jej mieszkańców, że i oni przyłączyli się do wspólnej pracy przy budowie kościoła w Jamach. 

Kościół drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, szalowany, kryty blachą, zbudowany pod koniec XVII wieku w Wadowicach Górnych. W roku 1914 został zakupiony przez parafian i przeniesiony do Jam staraniem ks. Jana Pięty. W czasie przenoszenia został częściowo zmieniony, zwłaszcza uległo zmianie sklepienie na beczkowe. Kościół postawiony na obecnym miejscu został poświęcony przez Księdza Biskupa Leona Wałęgę 28 sierpnia 1916 roku. Początkowo był to kościół filialny przynależący do parafii Zgórsko z wikariuszem ekspozytem zamieszkałym w Jamach. Dekretem z dnia 10 maja 1925 roku przemieniono na samoistną parafię, której pierwszym proboszczem był ks. Zygmunt Grodnicki, następca ks. Jana Pięty.

W czasie ostatniej wojny kościół doznał poważnych uszkodzeń. Pocisk zniszczył ścianę od strony wschodniej i ołtarz Matki Bożej, a także uszkodzony był dach. Rozebrano przedsionek oraz poodrywano deski szalunkowe i ten materiał wykorzystano do budowy licznych w tym terenie okopów. Zaraz po ustaniu działań wojennych przystąpiono do prac przy kościele, a więc poprawiono dach i wyrwę w ścianie wschodniej kościoła.

W 1964 roku oświetlono kościół energią elektryczną. W 1971 roku odbudowano z desek przedsionek od wschodu. W 1974 roku Dekretem Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do parafii Jamy zostaje włączone Załuże w Dulczy Małej, należące dotąd do parafii Radomyśl Wielki, oraz część Woli Wadowskiej – Bór – należącej wówczas do Wadowic Dolnych. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy tych wiosek korzystali z posługi kościoła w Jamach od chwili jego wybudowania, a także włączali się w pracę przy kościele i składali ofiary.

W 1975 roku zostały wymienione drzwi wewnętrzne w kościele, a rok później drzwi zewnętrzne a także zamontowano nowy szalunek na zewnątrz w tzw. jodełkę. Wewnątrz kościoła założono boazerię i ogrzewanie. W 1977 roku wydeskowano wnętrze przedsionka głównego i od strony zakrystii. Rok później urządzono samą zakrystię i rozpoczęto budowę ogrodzenia kościoła zakończoną w 1979 roku.

Kościół parafialny został całościowo wyremontowany na stulecie istnienia w parafii.